VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
Aktuálně

10 let Vlastivědného a okrašlovacího spolku Domamil

V březnu jsme oslavili 10 let, od založení Vlastivědného a okrašlovacího spoleku Domamil.

 

Občanským sdružením se stal registrací v červnu 2001. Jeho cílem a hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v obci Domamil a jejím okolí, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické, zmapování historie obce.

 

Jedním z prvních cílů spolku bylo zmapovat historii obce dům od domu a v nejbližší době uspořádat z dokumentů a fotografií výstavku, na které si určitě řada pamětníků ráda zavzpomíná a ti mladší se poučí o historii své obce. Neobyčejně cenné materiály a dokumenty se podařilo shromáždit hlavně p. Jaroslavu Simajchlovi, a tak v roce 2001 byla v místní sokolovně instalována výstava, která se setkala s velkým zájmem obyvatel a návštěvníků obce.


Během desetiletí spolek organizuje pravidelně masopustní průvod obcí, organizuje stavění staví máje, čistí strouhy podél silnic v katastru obce, sází stromy, pořádá rozloučení s létem a organizuje silvestrovskou zábavu. Za zmínku stojí také další nepravidelné akce – v roce 2005 jsme uspořádali besedu s Václavem Floriánem a vzpomínkové odpoledne k 60. výročí konce 2. světové války. Upravili jsme okolí pramene a jezírka v lokalitě v Lači a v okolí obce postupně osazujeme místa s pěkným rozhledem lavičkami.

 

Při setkání rodáků v roce 2008 jsme uspořádali výstavu o historii domů obce, výšivek našich babiček a u příležitosti výstavy vznikla publikace Historie domamilských křížů, kterou připravil p. František Břinek s p. Jaroslavem Simajchlem.

 

Máme spoustu dalších nápadů a i když vše podnikáme ve volných chvílích a finančně zajišťujeme pomocí grantů a dotací, snažíme se všechny dobré myšlenky postupně uskutečňovat. Domamil v posledních letech prokoukla a těší nás, že spolek na tom má svůj podíl.

webdesign © Robert Mahr