VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
Aktuálně

20.04.2013 20:58 » Aby byla Domamil čistá a Vysočina také.

Čištění struh podél silnic v katastru obce Domamil má historii stejně tak dlouhou jako je existence Vlastivědného a okrašlovacího spolku Domamil. Kromě toho, že hned zpočátku spolek započal své aktivity v obnově vesnických tradic a sázení stromů, pustili se jeho členové do práce ne zrovna moc příjemné, ale potřebné.

Máme-li rádi svoji obec a svůj kraj, nemůžeme se smířit s tím, že je krása krajiny pošramocená odpady a odpadky. Iniciovali jsme jednání o likvidaci nepovolených skládek a rozhodli jsme se každý rok na jaře, když slezou sněhy a než vyraší tráva, vyčistit od odpadků břehy všech silnic v katastru obce. Zpočátku to byla práce doopravdy krušná, protože škarpy skrývaly bohatství odpadků za řadu let. Odpad jsme museli třídit a byl problém s jeho likvidací. Zvláště, když jsme narazili na odpad, která je zákonem označen za nebezpečný. Naštěstí nám tehdy vycházeli vstříc odborníci radou a osoby oprávněné k nakládání s nebezpečným odpadem pomocí.

Teď už je nám hej. Poté, co kraj Vysočina vyhlásil akci Čistá Vysočina. Můžeme se soustředit na organizaci sběru a jeho likvidaci už si bere na starost krajská silniční správa.

I letos jsme se 20. dubna vrhli vyzbrojeni rukavicemi a napichováky do příkopů kolem silnic. Za pár hodin bylo sesbíráno do žlutých a modrých pytlů. Bilance je rok od roku příznivější. Snad mají naše i krajská akce i výchovný účinek. Stále však není vyhráno. Mezi odpadky aktuálně převažují obaly od cigaret a PET lahve. Přitom v každé obci jsou na viditelném místě nádoby na netříděný a tříděný odpad. Tak proč jej hážeme za jízdy z okénka ? Akce našeho spolku ani krajská Čistá Vysočina nejsou přece soutěže, kdo toho nasbírá více. Tak nám, prosím nepřidělávejte práci a postarejte se o své odpady a odpadky v souladu se zákonem a dobrými mravy.

Budeme- li se k svému prostředí chovat odpovědně, bude kraj moci věnovat finanční prostředky na jiné činnosti a my budeme mít možnost věnovat náš čas dalším prospěšným věcem.

Foto z akce 


11.02.2013 23:26 » Masopust v Domamili, 9.2.2013

prohlédnout fotografie si můžete zde


21.11.2012 23:37 » Svěcení obnoveného kříže nad Domamilí.

Kříž nad Domamilí byl jednou z dominant Moravskobudějovicka. To platilo, když vrch Na dálce byl ještě holý. Naposledy byl kříž obnoven v roce 1965 a v té době byl už vrch z velké části osázen smíšeným lesem. Les vyrostl a mnoho lidí už na existenci kříže v něm zapomnělo. Když jsme v rámci činnosti Vlastivědného a okrašlovacího spolku vloni Na dálce instalovali dvě lavičky, zjistili jsme, že kříž je poškozený věkem. Zejména příčné rameno / horizontální část/ bylo uhnilé a pravá ruka Kristova trčela mimo, protože šroub z kříže vypadl. Pojali jsme úmysl zachovalé části restaurovat a dřevěnou část udělat novou. Získali jsme finanční podporu prostřednictvím Sdružení krajina se sídlem v Počítkách (Ždár nad Sázavou) od Občanského sdružení Chalupa. Vše další bylo činěno z financí a silami členů a příznivců Vlastivědného a okrašlovacího spolku.

 

Poškozený kříž jsme demontovali na konci letošního léta a tím se rozeběhly práce na kříži novém. Aby kříž co nejdéle vydržel, zvolil jsme jako materiál dub. Nebylo snadné zajistit šestimetrový dub, ze kterého by se dal vyřezat hranol na vertikální část kříže. Podařilo se to Fratiškovi Břinkovi z Třebíče, domamilskému rodákovi. Hrubé opracování dřeva si vzal na starost na svém katru předseda Spolku Zbyněk Burian, o kovové části (renovaci Krista a tabulky a kování z pásového železa) se postarali Josef Střelák z Domamile a Pavel Burda z Třebíče, dřevořezbu vykonali přátelé Františka Břinka, sestavení a montáž Pavel Burda, povrchovou úpravu František Břinek a manželé Zdenka a Jiří Schlangerovi z Prahy a Domamile. Dva dny před Dnem republiky bylo dílo hotovo a nový kříž jsme transportovali na původní místo a vztyčili.

S panem farářem v Horní Slatině administrátorem farnosti v Domamili panem R.D. Aloisem Perničkou jsme se domluvili, že kříž bude vysvěcen v neděli 18. listopadu v 15 hodin Na dálce nad Domamilí.  

Fotografie z akce 


15.11.2012 20:46 » Práce na kříži

Prohlédněte si několik fotografií z prací, které předcházely  svěcení kříže


« | 1 2 | »
webdesign © Robert Mahr