VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
Aktuálně

Tři lípy se vrací na své místo

Před třemi lety si Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil stanovil nový cíl. Nechtěl opustit tradici sázení alejí a sadů v Domamili a Štěpkově jako doposud a navíc symbolicky v období svátku státnosti 28. října, ale chtěl udělat něco více, obnovit některé z míst, která byla a jsou v lokalitě významná z důvodů historických, duchovních i krajinotvorných.

Na základě mapování takových lokalit a zejména monumentů od pana Františka Břinka z Domamile, rozhodnutí padlo o lokalitě na Vejhoně, kde na místě s krásným rozhledem na obec Domamil stál na pozemku rodiny Bláhů kovový křížek na kamenném podstavci ověnčený třemi lipami. V té době bylo kamenné dílo poškozeno a zašlé časem, křížek zlomený a z lip zůstaly pouhé nevzhledné výrostky vzešlé z původních kořenů.

Na počátku tohoto roku Spolek požádal o veřejnou podporu Státní zemědělský intervenční fond v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Koncem léta jsme obdrželi vyrozumění o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době řešíme výběr zhotovitele v souladu s podmínkami pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu.

Současně s žádostí o podporu na opravu křížku jsme zahájili komunikaci s naším dlouholetým podporovatelem Sdružení krajina s prosbou o finanční pomoc k pořízení 3 kusů vzrostlých lip k osazení vedle křížku Na vejhoně v tomto či příštím roce.  Protože jsme pro letošní Den státnosti neměli jiné téma sázení, rozhodli jsme se, že lípy, pokud je seženeme, vysadíme už letos. Právě v době komunikace s lesními a zahradnickými školkami v celé republice jsme od Sdružení krajina dostali pozitivní zprávu, že se firma GLS (General Logistic Systems) Czech Republic / https://gls-group.eu/CZ/cs/gls-czech-republic/  v rámci svého projektu  GLS Think Green / http://www.sdruzenikrajina.cz/thinkgreen-service---nove-stromy-do-krajiny-projekty-probihajici--str-85-1-87-2.html?clanek=296&co=2 / rozhodla podpořit naše snažení. Tři skvěle vzrostlé lípy srdčité jsme získali ze Školky Litomyšl, s.r.o. a mohli jsme zveřejnit náš úmysl sázet v neděli 29. října 2017 ve 14 hodin Na vejhoně jak mezi členy a příznivci spolku tak i v naší vývěsce na návsi v Domamili.

Jámy pro stromy jsme vykopali s pomocí mechanizace již v předchozích dnech a v sobotu jsme místo upravili a vyčistili k sázení.

S obavami jsme sledovali předpovědi počasí a skutečně, jakoby příroda sama chtěla zabránit našemu počinu, který je přírodě ku prospěchu. Nad Domamilí se celou neděli proháněl vítr v rychlosti nad 50 km za hodinu a my jsme přemýšleli, zda a jak akci zvládneme. Bylo jisté, že se nesejdeme v počtu, který jsme původně předpokládali, ale nakonec jsme se rozhodli – sázet. Ve 14 hodin jsme se pustili do přípravných prací a přesunu na místo, přečkali jsme sněhovou přeháňku, v 15 hodin jsme začali sázet a za hodinu na místě stály vysazeny všechny tři lípy i s podpěrami. V podvečer jsme se mohli společně těšit z hotového díla.

Dík patří rodině Bláhově za souhlas, firmě GLS Czech Republic, s.r.o. za finanční a Sdružení krajina za morální podporu, rodině Simajchlově za technickou pomoc (v době sázení jim lítaly tašky ze střechy bytového domu).  Úspěch sázení je pro nás závazkem i pro druhou etapu realizace opravy křížku a tím dokončení celého díla.

Realizační tým –

-          Spolkaři – Zbyněk Burian, Zdeňka Schlangerová, Jiří Schlanger,

-          Příznivci – Zdeněk Soukup st., Tomáš Soukup, Martin Soukup, Jana Schlangerová

-          Děti – Vašek, Adam, Eliška

Foto z akce je ve fotogalerii zde

webdesign © Robert Mahr