VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
O nás

O nás

Počátky založení

První náznaky formování dnešní podoby spolku lze vystopovat v hostinci pana Klimeše, při nočních hovorech a zpěvu v roce 2000. 28.října uspořádal ještě neformální Vlastivědný a okrašlovací spolek poznávací výlet do Prahy. Procházka Starým Městem, návštěva Valdštejnské konírny - toliko současné sídlo Senátu ČR, Jelením příkopem na Hrad a prohlídka Lorety. To vše s průvodcovskou " službou " Martina Mejstříka.

První setkání našeho spolku

Vlastivědný a okrašlovací spolek zve příznivce historie Domamile na setkání, které se uskuteční dne 23.2.2001 v 17 hodin v místním pohostinství. Máme v plánu: shromažďovat písemné fotografické materiály a zapisovat vzpomínky pamětníků na historii a vzhled zdejších domů obce.Historicky první schůzi - sedánek ještě se zakládajícího spolku svolala Gabriela Střeláková a Zbyněk Burian.

Mají strom Milénia

Od neděle 18. března 2001 patří k zeleni a ozdobám naší obce i lípa. Téměř pětimetrový strom zasadili občané při příležitosti založení nového " Vlastivědného a okrašlovacího spolku obce Domamil " . Mimo jiné je náplní spolku zmapovat historii obce dům od domu a v nejbližší době uspořádat z dokumentů a fotografií výstavku, na které si určitě řada pamětníků ráda zavzpomíná a ti mladší se poučí o historii své obce. Zatím proběhla dvě setkání, kde začínají zájemci shromažďovat materiál ve spolupráci s obecním úřadem a základní školou Domamil. Mezi hlavní organizátory patří paní Gabriela Střeláková, Zbyněk Burian a Martin Mejstřík .Mgr. Hana, týdeník Puls třebíčska 27.3.2001.

21.dubna se konal den otevřených dveří na statku čp. 57 u Mejstříků. Hlavní událostí byla domácí zabijačka.

25. dubna se do opravené věže kostela byl umístěn tubus se zprávou příštím pokolením ( soupis domů a jejich obyvatel,platné mince, noviny a brožura vydaná ke 100 výročí hasičského sboru v Domamili ).

30. dubna zorganizoval spolek za asistence dětí a občanů vztyčení tradiční máje na návsi. 18.6.2001 je pro Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil významný den. Tímto dnem byl okrašlovací spolek zaregistrován.

Spolek si dal za cíl zlepšit prostředí a soužití občanů v obci a okolí. Bude se podílet na programu obnovy venkova v místních podmínkách, napomáhat k prosazování ekologické způsobu života v obci a okolí, pořádat výstavy a studijní zájezdy, literární večery, mapovat historii obce, zasadit se o kultivaci významných míst v katastru Horácké noviny: Výstava v Domamili. Vlasivědný a okrašlovací spolek domamil pořádá výstavu fotografií, dokumentů, protokolů, map, listin a obrazů. Můžete ji navštívit v domamilské sokolovně v sobotu 25.srpna od 12 do 20 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin.

Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil uskutečnil na státní svátek, v neděli 28.října 2001 ve Žlíbku ( za " kopcovou hájenkou") zajímavou akci s názvem "Založení stromořadí". Na ní se podíleli přátelé stromů i z širokého okolí. Tento podnok se mohl uskutečnit díky dotaci Nadace Přátelství . Strom života. Bylo zakoupeno 40 javorů a balem. I přes nepřízeň počasí přišlo na sázení 50 dospělých a 30 dětí.Doprovodná program byl věnován dětem, které si mohly pouštět draky, opékat špekáčky a péct brambory. Po zasázení se účastníci sešli u ohýnku a a při občerstvení o této bohulibé činnosti rozprávěli. Všichni si zasazení strom mohli označit jmenovkou a tím se stát adoptivním rodičem stromu. Paní Marie Lamperová a pan Zbyněk Burian zasadili strom pro pana presidenta republiky Václava Havla. Nejmladší účastník akce měl 5 let, nejstarší 86 let. Na sázení se podílelo též Myslivecké sdružení Domamil, jehož členové zabezpečili zasázení javory proti okusu zvěře oplocenkami. Tato akce proběla též díky sponzorským darům příznivců.

Spolek okrašloval na struhách. To byla poslední akce spolku v letošním roce. "Bez nepořádku ve struhách" Po silnici mezi obcemi Domamil a Meziříčko vedla letos v létě objížďka, a ve struhách zástal velký nepořádek To svědčí o neukázněnosti řidičů a o jejích vztahu k přírodě......Asi někde na CD. Jaroslav Simajchl - autor.
Rok 2002

Maškarády v Domamili

Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil spolu s fotbalisty místního obce Sokolské uspořádal v sobotu 9.2.2002 "Masopustní rej" za přítomnosti filmového štábu předního českého dokumentarisky Pavla Kouteckého. Průvod vyšel okolo 12 hodiny ze sokolovny a prováděl různá alotria až do 18 hod. Postupem času masek přibývalo a konečný počet se ustálil na čísle 35. Po ukončení řádění masek se účastníci odebrali do sokolovny, kde rej pokračoval " Masopustním plesem ".Ten začal poražením kobyly . Během večera přibývalo veselí i masek a všichni se těšili na " Pohřbívání basy ", které sehráli členové vlastvědného spolku. Akce skončila v brzkých ranních hodinách.Závěrem musíme poděkovat všem, kdo se na zdárné akci podíleli.

Lísky jsou v zemi. Okrašlovací a vlastivědný spolek Domamil, má za sebou další úspěšnou akci. V neděli 17.března zasázelijeho členové, společně s dalšími občany obce, v lokalitě Modrá skála ( Dálka ) dvacet kusů desetiletých lísek tureckých. Tyto stromy byly přivezeny v sobotu z Prahy a jsou darem pražského mecenáše Jana Pavliše. ( Petr Chňoupek, Horácké noviny)

Milou připomínkou starých časů mohou být pro všechny zájemce archivní filmové snímky,jejíž projekci chystá Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil na neděli 14.dubna . Staré filmy, které místní obyvatelé natočili v polovině minulého století, našlo Domamilští před rokem. Protože se ale na filmovém materiálu podepsalo stáří a plíseň,museli je nechat upravit barandovskými odborníky." První promítneme snímek Brambory z roku 1948, zavádění krav do kravína z roku 1961 a o dva roky později natočený snímek Školní výlet a letošní záznam z masopustního reje " uvedl člen spolku Jaroslav Simajchl. Akce začíná v 15 hodin. ( Petra Marková, MF Dnes - Vysočina) Součástí promítání byla výstava pana Bíny z Telče a fotografií pořízených členy spolku z akcí, které spolek organizoval.

30. dubna byla na návsi postavena májka, ze které byly zhotoveny lavičky. Jedna z nich byla u studánky v těsné blízkosti Partyzánského rybníka. Tato studánka byla vyčištěna, prameniště vydlážděno.

Domamilský spolek pátral, jak se kdysi volilo.

Při příležitosti voleb do obecního zastupitelstva, byla zpřístupněna výstava dobových dokumentů na místním obecním úřadě. Materiály poskytl pan František Břinek a Moravskobudějovická pobočka okresního archívu v Třebíči. Byly vyhledány volební a kandidátní listiny, a též i stížnost občanů z let 1876 až 1932 .Pak stížnost pana Antona Tichého...

Během léta byla opravena fasáda na domě čp. 4 (statek ) Toto dílo se uskutečnilo z popudu našeho spolku. Práci vykonal spolu s majitelem pan Střeláka pan Simajchl. Jejich obětavosti patří dík.

Společné překročení Silvestrovské noci do počátku roku 2003 oslavilo sto obyvatel Domamile a okolí na novoroční zábavě pořádané spolkem.

1. března jsme uspořádali společně s domamilskými fotbalisty, po třicetileté pauze, již druhý "Masopustní rej" s průvodem masek. Ve třináct hodin vyšel ze sokolovny průvod masek v počtu asi padesáti hlav. Do večera průvod obešel celou obec , před každým domem se zpívalo, tančilo, jedlo a popíjelo za doprovodu taneční skupiny Budkovanka. Veselí neustalo ani na masopustní zábavě v sokolovně a mnozí odcházeli až v časných ranních hodinách.

Od měsíce dubna začali členové spolku upravovat okolí božích muk u silnice na Litohoř. Cílem je obnovit studánku včetně vodoteče, postupně obnovit starou formanskou cestu a rovněž rekultivovat ve spolupráci s obcí bývalou školní zahradu. Při poslední brigádě jsme pro členy a příznivce spolku , kteří se podílejí na aktivitách, uspořádali loučení s prázdninami, včetně opékání prasete. Tuto akci zajistil a zorganizoval nový člen spolku František Burian.

14.července se sešli členové Okrašlovacího a vlastivědného spolku Domamil se zastupiteli obce, abychom je seznámili s našimi záměry a požádali o spolupráci v těch akcích, kde se naše činnost bez spolupráce, či souhlasu obce neobejde. Schůze se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva a 5 členů spolku(?) Přiložit zápis.

23. a 24. srpna převážně mužská část spolku za vydatné pomoci pana Střeláka opravili kapličku v Zákopech a zabezpečili lípu proti pádu na kapličku a silnici. Tato lípa byla vysazena dne 10.5.(?) 1945 je jaksi již památečná, jen ji musíme k tomuto jménu přihlásit. Starosta obce Štěpkov nám nejen poděkoval ale i odměnil darem.

28. října již tradičně členové spolku sázeli stromy.Tentokrát jsme se rozhodli v blízkosti v loni zasázených tureckých lísek, založit ovocný sad na Dálce .Akci se podařilo uskutečnit za podpory Nadace Partnerství - Strom života. Celkem bylo vysázeno 62 stromů a to jabloní, hrušní, švestek, třešní, višní, ořešáků, i jeřabin. Akce se zúčastnilo 39 obyvatel obce, příznivců a členů spolku ve věku tři a půl měsíce až po 72letého velmi aktivního kmeta. Po dosázení sadu přišli vhod opečené špekáčky. Večer na svém sedánku spolek křtil knihu .... ( Jarda Simajchlů.)

V neděli 23.listopadu se v restauraci U Tomáše uskutečnila beseda s Václavem Floriánem, operním pěvcem a synem starořížského vydavatele knih Josefa Floriána.

Třetí rok své činnosti oslavil spolek na silvestrovské zábavě v sokolovně .
Rok 2005

5.února proběhl masopust s průvodem masek a kapelou

4.března jsme uspořádali v pohostinství U Tomáše besedu nad problematikou větrných elektráren

30.března byla postavena máj, která bohužel ani tentokrát dlouho nevydržela

1.května jsme zhotovili dřevěný mostek u kapličky v Zákopech a připravili ji na 8.květen, kdy se uskutečnil vzpomínkový akt k 60.výročí konce II. světové války. Této události se zúčastnili jak domamilští, tak i štěpkovští občané a pamětníci. Byly čteny úryvky z kronik, očití svědci vzpomínali na dramatický sled květnových událostí v našem kraji. Nakonec jsme uctili památku zabitých vojáků chvílí ticha, vsadili kytici do vázy zhotovené ze střepiny a opekli buřty. Důstojnou akci trochu kazilo vrtošivé počasí.

Na jaře jsme ještě posbírali odpadky na strouhách a vymalovali autobusovou zastávku.

12.června nás navštívil Václav Florián aby povyprávěl o svém bratru Metodějovi, který byl, kromě jiných aktivit, tvůrcem domamilského a martínkovského betléma.

Během léta jsme jednak čerpali z kulturních nabídek nedalekého okolí - koncerty v Jaroměřicích při hudebním festivalu Petra Dvorského, folkové prázdniny v Telči, Náměšti nad Oslavou..., zároveň jsme se aktivně zapojili, ať šlo o hranou rekonstrukci selských rebelií v Lesonicích, či o výstavu v budějovských konírnách.

10.září jsme se u opékaného selete loučili s létem za hojné účasti příznivců spolku.

28.října se sázelo v ovocném sadu založeném před dvěma roky. Jednalo se pouze o výměnu uschlých stromků za živé.

31.12. nás čeká ještě jedna milá událost. A sice silvestrovská veselice se vstupem do Nového roku.

Z výčtu toho, co máme v plánu v následujícím roce, bych vyzdvihl rekultivaci školní zahrady u Božích muk, vyčištění studánky a obnovení formanské cesty, která je značně zpustlá. Ovšem už několik let se o tomto místě víc mluví, než se nakonec udělá, obecní zastupitelstvo zatím hledá, jaký postoj zaujmout a neví zda chce něco na současném stavu měnit. Nicméně věřím, že i tento kout bude jednou lákat k procházkám. Jinak chceme nadále udržovat tradici masopustů, sázet a pečovat o stromy, zajímat se o dění v obci a přispívat k dobrému žití v Domamili.
Rok 2006

V letošním roce oslavil Vlastivědný a okrašlovací spolek své páté narozeniny, posílil své řady o nové členy, jimiž se stali manželé Tomáš a Hana Janíčkovi. Ve svých činnostech spolek navázal na dílo let minulých.

Na poli kultury jsme přispěli pořádáním masopustu a silvestrovské zábavy, v rámci péče o pořádek v katastru byly vysbírány odpadky okolo silnic, jednu jarní sobotu jsme věnovali zprůjezdnění Formanské cesty, v zájmu zachování zvyklostí jsme stavěli máj (zde je zapotřebí se ještě zdokonalit, aby máj vydržela o něco déle).

V založeném sadě jsme sekali trávu a vysadili několik nových ovocných stromků, také jsme se podíleli na vysazení lípy ve Štěpkově a hráli divadlo v Moravských Budějovicích.

Kromě těchto již tradičních aktivit jsme využili možnosti kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva. Zamýšleli jsme se nad bolestmi a možnostmi naší obce, sestavili volební program a ten představili veřejnosti. Výsledkem tohoto snažení jsou dva kandidáti v obecním zastupitelstvu.
Rok 2007

Již na začátku roku členové spolku iniciovali besedu o budoucím vzhledu návsi.

Obecní úřad Domamil svolal besedu k rozšíření zeleně v obci a vzhledu návsi 31.10.2007. Je škoda, že na diskuzi k tomuto problému se nedostavilo více domamilských občanů. Myslíme si, že to je jeden z momentů, kdy všichni obyvatelé mohli pracovat ve prospěch tohoto díla.

Po úspěchu Silvestrové zábavy Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil pokračoval v novodobé tradici masopustních veselí. Průvod masek procházel postupně celou obcí. Byl provázen harmonikářem Lubošem Franzlem z Dolních Němčic a navíc doprovázený vozembouchem Milana Mátla z hájovny. Občerstvovací služby tentokrát poskytla nejen pojízdná udírna sdílená mládeží z Domamile a Štěpkova, ale i pojízdná pípa. Ta byla novinkou a plně se osvědčila nejen pro účastníky průvodu, ale i hostitele průvodu u jednotlivých domamilských domů. Zábava pokračovala v ryčném duchu v hostinci u Tomáše Janíčka do pozdních nočních hodin. Poděkování patří našim radním, že v noci nekomplikovali účastníkům návrat do jejich pelíšků - nezhasli a ponechali veřejné osvětlení svítit do ranního kuropění.

Na Velikonoce ku radosti dětí vyzdobily aktivní členky spolku domamilskou náves tradičními figurami ze slámy.

I letošní čarodějnice se neobešly bez májky. Stavěli a pomáhali všichni, kdo mohli a chtěli. Odměnou jim pak bylo občerstvení v maringotce. Čekalo nás radostné ráno s tím, že májku nikdo nepodřezal.

Nedílnou součástí májových oslav je vždy akce “čisté strouhy“. Alespoň po zimě jsou strouhy ve všech směrech od obce vyčištěny, aby mohla tráva růst. Bohužel, v krátké době jsou tato místa opět postupně zanášená odpadem. Pevně však věříme v nápravu věcí příštích.

Svátek začátku prázdnin a symbolický úvod do pouťových domamilských dnů oslavili členové spolku v poslední červnovou sobotu prací a to v lese v místě zvaném v Lači. Zkultivovali okolí a výpusť malého přírodního jezírka u pramenů studánky, osadili břeh lavičkou. Pan Burda, příznivec spolku, přidal klapající mlýnek. Všichni přijali s vděkem zprávu, že sponzorský dar Jihomoravské plynárenské společnosti umožní spolku osadit lavičkami i další místa v okolí Domamile.

Členové spolku se na martínkovskou pouť zúčastnili vernisáže výstavy, kterou pořádal tamní Klub přátel historie.

Konec roku oslavíme silvestrovským veselím v sokolovně a výstavou v předsálí. Nebude chybět občerstvení a tombola.
Rok 2008

Rok 2008 jsme tedy zahájili pořádáním Silvestra v obecní sokolovně. Masopustní veselí proběhlo již 2. února a zúčastnil se ho rekordní počet maškar. Byli jsme velice rádi, že přibylo dětských masek. Následná zábava v hostinci u Tomáše byla doplňujícím zpestřením této veselice.

Naše jarní akce „čisté strouhy“ proběhla a strouhy jsme vysbírali od odpadků směrem na Meziříčko a ke Štěpkovu. Sbírání odpadků je vhodné dělat každé jaro, ale je i potřeba znečistění předcházet.

Dodáním stromu „májky“ a občerstvením jsme přispěli mládeži při stavění máje.

Začátkem července při srazu rodáků probíhala v budově národní školy výstava našeho spolku. Velký zájem opět patřil vypracované historii každého domu, budově v obci. Tomuto zpracování se již dlouhodobě věnuje Jaroslav Simajchl. Svými informacemi mu pomohl pan František Břinek starší. Jejich zásluhou vznikla i skromná, ale záslužná publikace Historie domamilských křížů. Na výstavě byly k vidění také fotografie z činnosti spolku a ještě zde bylo možno spatřit zdařilé výšivky kuchařek. V knize návštěv se pak po zhlédnutí výstavy objevilo hodně milých a oceňujících zápisů, případně doplněné o pamětnické informace.

Na návrh spolku byly lípy u kostela prohlášeny za památné stromy.

Již tradičně navštěvujeme v době pouti v Martínkově výstavu, která se tam každoročně pořádá. Letos v srpnu si martínkovští připomínali 155. výročí narození a 110 let od úmrtí jejich rodáka spisovatele Václava Kosmáka. Členové tamějšího klubu připomněli i 120 let založení hasičské organizace.

V sobotu 30. srpna členové spolku pomáhali SPV Domamil uspořádat loučení s prázdninami, nazvané „Cesta za pohádkou.“

Spolu s ostatními organizacemi obce jsme prezentovali svoji činnost v moravsko- budějovických konírnách o císařském posvícení.

Na podzim jsme pomohli štěpkovským vysadit 40 stromů podél polních cest. V listopadu jsme ještě instalovali u křížků v domamilském katastru 3 lavičky. 
Rok 2009

I v letošním roce jsme pokračovali v úspěšných tradicích spolku. Nový rok jsme oslavili v sokolovně silvestrovskou zábavou. V únoru jsme pokračovali v novodobé tradici masopustních veselí. Průvod masek prošel obcí provázen již tradičním složením hudebního doprovodu harmonikou Luboše Franzla a vozembouchem Milana Mátla. Občerstvovací služby poskytla nejen pojízdná udírna sdílená mládeží z Domamile a Štěpkova, ale i pojízdná pípa, která se plně osvědčila v minulých ročnících a potěšila nejen účastníky, ale i hostitele průvodu v jednotlivých domech.

Zábava pokračovala jako i v uplynulých letech v hostinci Tomáše Janíčka do pozdních nočních hodin v bouřlivém duchu a za neuvěřitelně ryčných zvuků Lubošovy harmoniky a Milanových bicích nástrojů.

I letošní stavění máje se vydařilo. Pomáhali všichni, kdo mohli a chtěli. Následovalo posezení u čekárny s opékáním buřtů a popíjením piva. Ráno nás přivítalo radostné zjištění, že májka stojí a nikdo ji nepodřezal. Nedílnou součástí májových oslav je akce“ čisté strouhy“. V letošním roce krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil projekt „Vysočina 21“, který je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. První aktivitou, kterou v rámci projektu připravil, byla akce ČISTÁ VYSOČINA - úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 20. – 26. dubna 2009. Máme radost, že i kraj Vysočina nám nepřímo napomohl s naším tradičním jarním sběrem. Svoz odpadu zajistila Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina.

A tak po zimě byly strouhy ve všech směrech až na hranici katastru obce vyčištěny, aby tráva mohla růst. Náš poznatek z období letního ukazuje, že strouhy již nejsou v krátké době a v takovém množství, jako v minulých letech, tolik zanášeny přebytky rychlých pocestných na čtyřech kolech. A tak doufáme, že náprava věcí příštích bude čím dál tím markantnější.

V létě jsme jako každý rok navštívili pouť a tradiční krojované hody v Martinkově. Samozřejmě jsme nezapomněli navštívit výstavu Klubu přátel historie Martínkova, která se mimo jiné věnovala místnímu rodákovi Jindřichu Pavlíčkovi.

Ukončení prázdnin oslavili členové spolku účastí na pořádání akce „Konec prázdnin anebo není ještě všemu konec“ s oddílem Sport pro všechny. Tentokrát se loučilo s prázdninami na hřišti a odpoledne bylo zakončeno ukázkou zásahu profesionálních hasičů.

Na podzim 28.10., na Den vzniku samostatného československého státu, jsme oslavili týden stromů obnovou sadu v Dálce. Protože po suchém srpnu a září vydatně zapršelo, doufáme, že se letošní stromky ujmou a budou dělat radost.

Konec roku oslavíme silvestrovským veselím v sokolovně a výstavou v jejím předsálí. Všechny srdečně zveme. K tanci a k poslechu bude hrát skupina DUHA BAND.
Nebude chybět občerstvení (letos v jiném duchu) a mnoho dalších překvapení.
Rok 2010

 

Před několika lety jsme založili sad v lokalitě Na dálce v katastru obce Domamil. I pro letošní rok, jako ostatně několikrát předtím, jsme uspěli s žádostí o dotaci. Ze získaných prostředků postupně sad rozšiřujeme a spravujeme.


Podařilo se nám rovněž získat sponzora na výrobu laviček a díky tomu můžeme umísťovat lavičky pro spočinutí na procházkách do zajímavých míst s výhledem na okolí obce. Letos jsme pro umístění laviček tato místa: na okraji obce u výjezdu na Litohoř a u křížku v zatáčce silnice na Meziříčko. Vyměnili jsme rovněž poškozenou lavičku u lesního jezírka.


Obě akce se vydařily, hlavně díky tomu, že podzimní počasí bylo milosrdné a účastníky nezasypalo deštěm. Tradičně jsme akce, zejména pro nejmladší účastníky, zakončili opékáním uzenek u ohně.


Máme radost, že jsme schopni vylepšit prostředí v naší obci a jejím okolí. I když vše podnikáme ve volných chvílích a finančnězajišťujeme pomocí sponzorů, grantů a dotací, snažíme se všechny dobré myšlenky postupně uskutečňovat.


Letos poprvé jsme v adventním čase nainstalovali u kostela sv. Prokopa betlém. Hlavy postav jsou vyřezána z lipového dřeva, které pochází z lípy v Zákopech, kterou jsme zachraňovali před několika lety.

Odstranili jsme tenkrát větev, která svou váhou nakláněla celý strom a hrozilo, že spadne na kapličku. Kaplička byla zachráněna. Ostatně zachráněna byla i lípa. Z té větve jsou hlavy vyřezány.

Teď je zase na světle světa, jako ten kámen, který stavitelé zavrhli a on se stal kvádrem nárožním. Symbolika na pokračování.

 

Jak je již naší tradicí, chystáme pro přelom roku silvestrovskou zábavu.

Se souhlasem obecního zastupitelstva ji uskutečníme v domamilské sokolovně. Bude nám hrát Budkovanka a samozřejmě pro účastníky zajistíme občerstvení. Vstupenky budou slosovatelné.

Společně se rozloučíme s odcházejícím rokem 2010 a přivítáme rok 2011.

Rok 2011


V březnu tomu bude 10 let, kdy byl v obci Domamil založen Vlastivědný a okrašlovací spolek obce Domamil.Mimo jiné bylo náplní spolku zmapovat historii obce dům od domu a v nejbližší době uspořádat z dokumentů a fotografií výstavku, na které si určitě řada pamětníků ráda zavzpomíná a ti mladší se poučí o historii své obce.


Běhen desetiletí spolek organizuje pravidelně každý rok masopustní průvod obcí, staví máji, čistí strouhy v okolí silnic katastru obce, sází stromy a organizuje silvestrovkou zábavu.


Měli bychom se zmínit též o některých nepravidelných akcí uspořádal spolek výstavu o obci Domamil (materiál shromažďoval hlavně pan Jaroslav Simajchl za pomocí členů spolku), uspořádali jsme besedu s Václavem Floriánem, opravil kapličku v Zákopech a uspořádali vzpomínkové odpoledne k 60. výročí konce 2. sv. války.


Upravili jsme okolí jezírka v Lači a postupně osazujeme v okolí obce místa s pěkným rozhledem lavičkami a při setkání rodáků uspořádali výstavu o historii domů obce, výšivky našich babiček a u příležitosti výstavy vznikla publikace Historie domamilských křížů (kterou připravili p. František Břinek s Jaroslavem Simajchlem), napomáhali organizovat „Rozloučení s prázdninami“.


Máme ještě spoustu nápadů, ale vše podnikáme ve volných chvílích a finančně se snažíme akce zajistit pomocí grantů a finančních dotací.


Čistá Vysočina 2011 v Domamili - úklidu kraje Vysočina, již 3. ročníku aktivity, zaměřené na jarní úklid Vysočiny se zúčastnil i Okrašlovací a vlastivědný spolek v Domamili. A tak po zimě byly strouhy ve všech směrech až na hranici katastru obce vyčištěny. Máme radost, že nám nepřímo napomohá s naším tradičním jarním sběrem. Svoz odpadu zajistila Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina.


Náš poznatek z letního období ukazuje, že strouhy již nejsou v krátké době a v takovém množství, jako v minulých letech, tolik zanášeny přebytky rychlých pocestných na čtyřech kolech. A tak doufáme, že náprava věcí příštích bude čím dál tím viditelnější.

Dne31.8.2011 dopoledne jsme přivítali v naší obci Celostátní hodnotitelskou komisi soutěže Vesnice roku 2011. Připravili jsme si pro ní překvapení. 

Požádali jsme, zda by se mohla zúčastnit sázení Dubu červeného, který zakoupili členové spolku.

Předpokládáme, že se strom stane základem parkové úpravy v okolí budovy školky a obecního úřadu.

 

Fotografie si můžete prohlédnout  zde

Spolek pozval veřejnost k účasti na akci dne 28. října 2011 odpoledne v lokalitě Dálka.  Sraz byl ve 13 hod. před spolkovou nástěnkou na návsi.

Společně jsme upravili okolí kříže a  umístili zde lavičky.  Dnes již z tohoto místa, které bylo před desítkami let holé, chybí pěkný pohled na obec. Zato zůstal krásný pohled ke Komárovicím a Moravským Budějovicím a místo je oázou klidu a odpočinku.  

Mimo to jsme tradičně sázeli na Dálce opět stromy, tentokrát 23 kusů dubů. 

Samozřejmě jsme vše opět zdokumentovali a fotografie si můžete prohlédnout na web albu.

Zúčastnili jsme se tímto akce Nadace Partnerství na pokusu o rekord v sázení stromů. Podrobnosti o úspěšném dosažení rekordu včetně seznamu všech účastníků akce si můžete přečíst na web stránkách nadace.

 

webdesign © Robert Mahr