VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
Aktuálně

Aby byla Domamil čistá a Vysočina také.

Čištění struh podél silnic v katastru obce Domamil má historii stejně tak dlouhou jako je existence Vlastivědného a okrašlovacího spolku Domamil. Kromě toho, že hned zpočátku spolek započal své aktivity v obnově vesnických tradic a sázení stromů, pustili se jeho členové do práce ne zrovna moc příjemné, ale potřebné.

Máme-li rádi svoji obec a svůj kraj, nemůžeme se smířit s tím, že je krása krajiny pošramocená odpady a odpadky. Iniciovali jsme jednání o likvidaci nepovolených skládek a rozhodli jsme se každý rok na jaře, když slezou sněhy a než vyraší tráva, vyčistit od odpadků břehy všech silnic v katastru obce. Zpočátku to byla práce doopravdy krušná, protože škarpy skrývaly bohatství odpadků za řadu let. Odpad jsme museli třídit a byl problém s jeho likvidací. Zvláště, když jsme narazili na odpad, která je zákonem označen za nebezpečný. Naštěstí nám tehdy vycházeli vstříc odborníci radou a osoby oprávněné k nakládání s nebezpečným odpadem pomocí.

Teď už je nám hej. Poté, co kraj Vysočina vyhlásil akci Čistá Vysočina. Můžeme se soustředit na organizaci sběru a jeho likvidaci už si bere na starost krajská silniční správa.

I letos jsme se 20. dubna vrhli vyzbrojeni rukavicemi a napichováky do příkopů kolem silnic. Za pár hodin bylo sesbíráno do žlutých a modrých pytlů. Bilance je rok od roku příznivější. Snad mají naše i krajská akce i výchovný účinek. Stále však není vyhráno. Mezi odpadky aktuálně převažují obaly od cigaret a PET lahve. Přitom v každé obci jsou na viditelném místě nádoby na netříděný a tříděný odpad. Tak proč jej hážeme za jízdy z okénka ? Akce našeho spolku ani krajská Čistá Vysočina nejsou přece soutěže, kdo toho nasbírá více. Tak nám, prosím nepřidělávejte práci a postarejte se o své odpady a odpadky v souladu se zákonem a dobrými mravy.

Budeme- li se k svému prostředí chovat odpovědně, bude kraj moci věnovat finanční prostředky na jiné činnosti a my budeme mít možnost věnovat náš čas dalším prospěšným věcem.

Foto z akce 

webdesign © Robert Mahr