VLASTIVĚDNÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DOMAMIL

Počet návštěv:
Aktuálně

Svěcení obnoveného kříže nad Domamilí.

Kříž nad Domamilí byl jednou z dominant Moravskobudějovicka. To platilo, když vrch Na dálce byl ještě holý. Naposledy byl kříž obnoven v roce 1965 a v té době byl už vrch z velké části osázen smíšeným lesem. Les vyrostl a mnoho lidí už na existenci kříže v něm zapomnělo. Když jsme v rámci činnosti Vlastivědného a okrašlovacího spolku vloni Na dálce instalovali dvě lavičky, zjistili jsme, že kříž je poškozený věkem. Zejména příčné rameno / horizontální část/ bylo uhnilé a pravá ruka Kristova trčela mimo, protože šroub z kříže vypadl. Pojali jsme úmysl zachovalé části restaurovat a dřevěnou část udělat novou. Získali jsme finanční podporu prostřednictvím Sdružení krajina se sídlem v Počítkách (Ždár nad Sázavou) od Občanského sdružení Chalupa. Vše další bylo činěno z financí a silami členů a příznivců Vlastivědného a okrašlovacího spolku.

 

Poškozený kříž jsme demontovali na konci letošního léta a tím se rozeběhly práce na kříži novém. Aby kříž co nejdéle vydržel, zvolil jsme jako materiál dub. Nebylo snadné zajistit šestimetrový dub, ze kterého by se dal vyřezat hranol na vertikální část kříže. Podařilo se to Fratiškovi Břinkovi z Třebíče, domamilskému rodákovi. Hrubé opracování dřeva si vzal na starost na svém katru předseda Spolku Zbyněk Burian, o kovové části (renovaci Krista a tabulky a kování z pásového železa) se postarali Josef Střelák z Domamile a Pavel Burda z Třebíče, dřevořezbu vykonali přátelé Františka Břinka, sestavení a montáž Pavel Burda, povrchovou úpravu František Břinek a manželé Zdenka a Jiří Schlangerovi z Prahy a Domamile. Dva dny před Dnem republiky bylo dílo hotovo a nový kříž jsme transportovali na původní místo a vztyčili.

S panem farářem v Horní Slatině administrátorem farnosti v Domamili panem R.D. Aloisem Perničkou jsme se domluvili, že kříž bude vysvěcen v neděli 18. listopadu v 15 hodin Na dálce nad Domamilí.  

Fotografie z akce 

webdesign © Robert Mahr